SUPPLEMENT STORE - TRKA ZADOVOLJSTVA

Individualne prijave

*Last minute prijava uključuje samo startni broj (nepersonalizovani), ne i startni paket

Rana prijava

Rana prijava je moguća do 31.08.2024. u 23:59

15€

Redovna prijava

Redovna prijava je moguća do 31.10.2024. u 23:59

15€

Kasna prijava

Kasna prijava je moguća do 15.11.2024. u 23:59

15€

Last minute prijava*

LM prijava je moguća do 01.12.2024. u 23:59

20€

Grupne prijave

Pravo na grupnu prijavu se ostvaruje prijavom 10 i više članova grupe na trke štafetni maraton i maraton. Grupna prijava je moguća do 31.10.2023. Grupnom prijavom se ostvaruje popust od 20% na važeću startninu u trenutku uplate grupne startine. Uputstva za grupnu prijavu su dostupna na ovom mejlu.

Mapa